δ. Δημοκρίτου 6, 56429, Θεσσαλονίκη

e. info@alley.gr

τ. +30 2310 587.770

w. www.alley.gr